Catechese

Catechese is het bindende element binnen onze geloofsgemeenschap. Door catechese, het leren, bezinnen en het vormen gestoeld op de Heilige Schrift en de christelijke traditie leren we van elkaar en geven we (verdere) verdieping aan ons geloof. Catechese is, binnen onze gemeenschap, geen eenrichtingsverkeer maar neemt de mensen en ervaringen van mensen serieus en moet ruimte scheppen voor verschillende inzichten. Onder andere in gespreksgroepen, zoals Bijbel bij de koffie en kindernevendienst ‘Jong Geleerd’ wordt nagedacht en gesproken over het geloof en het handelen hiernaar in de samenleving. De door het jeugd comité georganiseerde activiteiten mogen zich verheugen op een stijgende belangstelling. In de catechese gaat het om geloofsoverdracht en geloofsverdieping binnen onze geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten, voor jong en oud. Een belangrijk onderdeel bij de catechese vormen ook de voorbereidingen op de eerste heilige Communie en op het sacrament van het heilig Vormsel.