P.C.I.

PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling.

Een PCI ondersteunt door middel van acties en/of financiële middelen diverse goede doelen,
zowel binnen als buiten de eigen parochie.
Het bestuur van de PCI H. Franciscus bestaat uit vijf personen: twee uit Edam,
twee uit Monnickendam en één uit Ilpendam. Dit (centrale) bestuur stelt de begroting en de jaarrekening
van de PCI vast en is eindverantwoordelijk voor wat er in de drie PCI-afdelingen plaats vindt.
Het PCI-bestuur heeft regelmatig overleg met de pastor en eens per jaar met het parochiebestuur.
Anno 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter: Hans Ruck (Edam)',Vice-voorzitter: Tineke van Veggel (Monnickendam),
Secretaris: Ton Verheijden (Monnickendam), Penningmeester: Hans Nieuwendijk (Edam)
Lid: Piet Kramer (Ilpendam)

PCI-AFDELINGEN
Het meeste praktische PCI-werk in de parochie vindt plaats in de drie PCI-afdelingen:
Edam, Ilpendam en Monnickendam.
Deze drie afdelingen hebben ook ieder een eigen budget; dit budget is grotendeels gebaseerd op de vermogens
van de drie vroegere PCI’s van Edam, Ilpendam en Monnickendam.
De afdelingsbesturen hebben in de praktijk een grote mate van vrijheid in hun keuzes voor te ondersteunen goede doelen.

PCI-AFDELING MONNICKENDAM
Globaal gesproken zijn de projecten die wij als PCI-afdeling Monnickendam ondersteunen, te verdelen in
• projecten in de ‘derde wereld’, zoals Memisa, Cordaid, Miva, pater Schilder, Solidaridad, Kerk in Nood;
• projecten in de regio, zoals ‘Actief Talent’ (dak- en thuislozenproject), Voedselbank,
Hospice in Purmerend; St. Egidio en Macon (dak- en thuislozenprojecten), stichting Don Bosco
(tienermoeders en ander rk jeugdwerk) in Amsterdam;
• lokale projecten, zoals ouderenvakantie SGOM, parochiebezoekersgroep, kerstpakketten
(project van de gezamenlijke diaconieën Waterland),Huis aan het Water, individuele hulpvragen.
Het totaalbedrag aan goede doelen beslaat jaarlijks ongeveer € 23.000,-
Daarnaast wordt het clubhuis aan Noordeinde 20 gratis ter beschikking gesteld voor parochiële activiteiten.
Voor andersoortig gebruik van het clubhuis wordt een kleine vergoeding gerekend.
Het bestuur van de PCI-afdeling Monnickendam bestaat uit:
Tineke van Veggel, voorzitter,Ton Verheijden, secretaris,Jan Aubertijn, penningmeester,Wim van Elven, lid.
N.B. Voor individuele hulpvragen aan de PCI-afdeling M’dam kunnen parochianen zich het beste wenden tot pastor Henk Bak.
Die speelt dat door naar het bestuur.