De website van de H.H. Nicolaas en Antonius kerk in Monnickendam. De H.H. Nicolaas en Antonius kerk is al bijna 120 jaar het middelpunt van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Monnickendam.

Een plek van samenkomst, van bezinning en bemoediging voor iedereen. Een gebedshuis waar wekelijks gelovigen bij elkaar komen rond de tafel van de Heer om zijn aanwezigheid te vieren. Maar ook een niet weg te denken element in het ons zo vertrouwde stadsgezicht.

Samen met de H. Nicolaas kerk in Edam en de H. Sebastianus kerk in Ilpendam vormen wij de H. Franciscusparochie.

Aanstelling ZEH M.M.A. Agius
Sinds 1 november j.l. is de zeereerwaarde heer M.A.A. Agius aangesteld
ls priester-assistent voor de Franciscusparochie.
Hij zal regelmatig op zondag de celebrant zijn in onze kerk.
Hij studeert Canoniek Recht in Groningen en werkt ook voor Missio ad Gentes,
daarom is zijn taak beperkt tot de zondagen. Wij zijn niettemin blij met deze versterking.
Afgelopen zondag werd hij – bij wijze van verrassing – door diaken Henk Bak voorgesteld
aan de toen aanwezige kerkgangers, die de primeur kregen.


Foto

Klik voor een foto op bovenstaande link.