Eerste H. Communie

 

 

 

 •  

 •  

 • Eerste H. Communie

  Het jeugdcomite zet zich in om te komen tot een goede voorbereiding en een feestelijke viering van de eerste Communie en het vormsel van de kinderen.

  Er worden ouderavonden georganiseerd waarop aan de ouders informatie wordt gegeven.

  Bovendien worden de ouders geholpen om zelf thuis hun kind voor te bereiden aan de hand van een projectboek met vele handreikingen.   

   Op 21 mei hebben Ivan Bas, Ivo de Roos, Dunja Bas, Genevieve Groenewoud en Enar Bas voor de eerste keer de heilige communie ontvangen, in een eucharistieviering, waarin pastoor S.Tol en diaken Henk Bak zijn voorgegaan. Het was een mooie en vrolijke viering waarbij de kerk door de ouders feestelijk was versierd.
  Heel toepasselijk hebben wij op 11 juni, het feest van de heilige Drie-eenheid, ook gevierd dat 12 jonge mensen het sacrament van het vormsel hebben ontvangen, uit handen van onze pastoor en vormheer deken Cassee. De vormelingen waren Ruben en Lukas van der Made uit Edam, Corinda, Mika, Kai en Aike van der Lei en Mathijs Orfino uit Monnickendam en Rens Lubrecht, Thaam Roeleveld, Dean Bakker, Jesper Huiberts en Emma Olsthoorn uit Ilpendam. De vormselviering die plaats vond in de HH. Nicolaas en Antoniuskerk te Monnickendam, werd muzikaal ondersteund door ons gemengd koor St. Caecilia,
  We wensen de communicanten en de vormelingen een mooie toekomst toe.
  Het Jeugdcomite.