De lokatieraad verzorgt de dagelijkse gang van zaken in onze kerk.

Voor de samenstelling van onze  lokatieraad:

 Klik hier                                                                                                                            
Aan dit document is tevens, het door het parochiebestuur geaccordeerde,  huishoudelijk reglement  voor de lokatie raad , toegevoegd.

De lokatie heeft  het beleidsplan 2019 definitief vastgesteld.

 Klik hier om dit plan in te zien.H