Nieuws Locatieraad

 


 • Nieuws Locatieraad

 • Elders in dit parochieblad kunt u het verslag lezen van de parochie informatie en discussie avond van 11 maart jl. Uit dit verslag blijkt dat we in de komende tijd nog veel moeten uit zoeken maar ook dat we keuzes zullen moeten gaan maken. De locatie raad is het orgaan waar o.a. al deze zaken besproken en besloten worden. Als u wilt mee praten en mee beslissen over- en bij wilt dragen aan de toekomst van onze gemeenschap kunt u altijd de bijeenkomsten van de locatie raad bij wonen, want deze zijn openbaar. De locatie raad komt als regel altijd de tweede maandag van de maand bij elkaar om 19:30 in de pastoriezaal. De eerstvolgende datum is 8 april, daarna 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december. Op de agenda staan telkens de geplande activiteiten op liturgisch en niet-liturgisch gebied, de terugkoppeling van de werkgroepen en de onderhoudswerkzaamheden.

   

  Youri de Roos, voorzitter locatieraad.

  Harry Cappendijk, penningmeester  parochiebestuur.


   

   

  INFORMATIE- EN DISCUSSIEBIJEENKOMST 11 maart 2019


KLIK HIER voor het verslag van deze bijeenkomst


BELEIDSPLAN GELOOFSGEMEENSCHAP NICOLAAS EN ANTONIUS


Het beleidsplan 2019 is vastgesteld.

KLIK HIER om het plan in te zien.