Pastoraal Woord

 

 

 

 •  

 • Beste parochanen

 • Psalm 131


 • Een pelgrimslied van David.
  HEER, niet trots is mijn hart,
  niet hoogmoedig mijn blik,
  ik zoek niet wat te groot is
  voor mij en te hoog gegrepen.
  Nee, ik ben stil geworden,
  ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
  Als een kind op de arm van zijn moeder,
  als een kind is mijn ziel in mij.
  Israël, hoop op de HEER,
  van nu tot in eeuwigheid.

 • Psalm 131 is een lied over zelfonderzoek en zelfinzicht. Je zou kunnen zeggen: dit lied houdt ons een spiegel voor. Het is een van de vijftien bedevaartspsalmen die verzameld zijn in het bundeltje Psalm 120 tot en met 134. Na het lied over onderdrukking, Psalm 129, en de intense roep om vergeving, Psalm 130, volgt nu een heel ander lied. In het leven van ons allen kunnen heel verschillende dingen spelen. Waar wordt de mens door in beslag genomen? De zangers van Psalm 131 willen het niet zoeken in grootse dingen die boven eigen macht gaan. Het gaat niet om een groots en meeslepend leven, om te hoge ambities. Dat geeft onrust. Drie keer klinkt dan ook in de eerste versregel het woordje ‘niet’. Het is alsof de zanger wil belijden Wie hem rust geeft. Hier komt wellicht de beroemde uitspraak van de kerkvader Augustinus in onze herinnering: ‘Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U, o God.’ (Confessiones) Het gaat, gezien de aanroep ‘Heer’ waarmee de Psalm begint, om eerbied voor God, om een houding van nederigheid. Feitelijk wordt God in dit lied vergeleken met een moeder, zoals we dat ook tegenkomen bij de profeet Jesaja in het 66ste hoofdstuk: ‘Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten.’ In vers 3 klinkt opnieuw de naam ‘Heer’, bij wie de pelgrims rust en stilte kunnen vinden. Zij roepen Israël op om op deze Heer te hopen, de God die zichzelf benoemt als “Hij zal er zijn.’ Deze oproep aan Israël, en ook aan ons, verbindt Psalm 131 met Psalm 130: ,’Hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Zo laat Psalm 131 op een mooie manier zien hoe het geloof in de Eeuwige ons rust kan geven. Die rust wens ik u allen.
  Pastor Henk Bak.
 • foto henk