Uitvaarten

Overledenen in 2016-2017
In het weekeinde van 28 en 29 oktober herdenken wij de overledenen
van het afgelopen kerkelijk jaar::
Ineke Droomers
Gezina Keverkamp-Steur
Tiny Schraag-Haring
Annie Bloem-Molenaar
Ton Miedema

Daarom hebben wij handen en armen
om als het koud wordt rond het hart
elkaar te verwarmen.